FAST – STEP
ZAJĘCIA TANECZNE

thumb-img

W NASZYM PRZEDSZKOLU ORGANIZOWANE SĄ ZAJĘCIA TANECZNE PROWADZONE PRZEZ PANA DOMINIKA RUDNICKIEGO-SIPAJŁO (Tancerz klasy “S” w stylu latynoamerykańskim. Finalista Blackpool Dance Festival. Vice-mistrz International Championships. Dwukrotny mistrz Polski. Wielokrotny Finalista Grand Prix Polski. Półfinalista programu „Got To Dance”.) ZE SZKOŁY FAST – STEP W OPARCIU O PROGRAM ZALECANY PRZEZ ŚWIATOWĄ ORGANIZACJĘ TAŃCA I IMPERIAL SOCIETY OF TEACHERS OF DANCING. CELE ZAJĘĆ: DOBRE SAMOPOCZUCIE I RADOŚĆ DZIECI NA ZAJĘCIACH, TANIEC DO RYTMU, WYPRACOWANIE ODPOWIEDNIEJ SYLWETKI ORAZ POPRAWNOŚĆ I JAKOŚĆ WYKONYWANYCH FIGUR. A PONADTO POZYTYWNE UKIERUNKOWANIE NADMIARU ENERGII, USPRAWNIENIE KOORDYNACJI RUCHOWEJ, POPRAWIENIE PROCESÓW PRZYSWAJANIA WIEDZY, WYROBIENIE UMIEJĘTNOŚCI KONCENTRACJI UWAGI, WEWNĘTRZNEJ DYSCYPLINY ORAZ UMIEJĘTNOŚCI PRACY INDYWIDUALNEJ I WSPÓŁPRACY W GRUPIE. NAD FACHOWOŚCIĄ PROCESU KSZTAŁCENIA PAŃSTWA DZIECI CZUWA PROFESJONALNA KADRA INSTRUKTORSKA SKŁADAJĄCA SIĘ WYŁĄCZNIE Z BYŁYCH LUB AKTUALNYCH ZAWODNIKÓW TANECZNYCH NAJWYŻSZYCH KLAS TANECZNYCH KTÓRZY LEGITYMUJĄ SIĘ ODPOWIEDNIMI KWALIFIKACJAMI INSTRUKTORSKIMI ORAZ PEDAGOGICZNYMI POTWIERDZONYMI ODPOWIEDNIMI DOKUMENTAMI.