Oferta

W naszym przedszkolu w ramach czesnego zapewniamy:

  • Zajęcia dydaktyczne oparte na programie wychowania przedszkolnego zatwierdzonego przez MEN,
  • Zajęcia plastyczne,
  • Zajęcia rytmiczne,
  • Gimnastykę ogólnorozwojową z elementami ruchu rozwijającego Weroniki Sherborn,
  • Edujację przyrodniczą,
  • Zajęcia z języka angielskiego,
  • Profilaktykę logopedyczno – pedagogiczną,
  • Domowe posiłki przygotowane w naszej kuchni przez cudowną Panią Karolinę,
  • Teatrzyki.