Metoda

W naszym przedszkolu pracujemy w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r., Dz.U. z 2017., poz.356). oraz wybranych programów wychowawczych przez Nauczycieli prowadzących grupę.

PODSTAWOWYMI ZAŁOŻENIAMI PROGRAMU W NASZYM PRZEDSZKOLU JEST:

 • Wspomaganie dzieci w rozwijaniu ich uzdolnień,
 • Wspieranie ich aktywności, ciekawości, samodzielności,
 • Wyrabianie motywacji do nauki i pracy,
 • Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka,
 • Pamiętamy o przestrzeganiu reguł i zasad, po to, aby zapewnić dzieciom poczucie bezpieczeństwa,
 • Kształtowanie ich intelektualnych czynności potrzebnych w życiu codziennym,
 • Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, muzycznym, przyrodniczym.

ZAJĘCIA PROGRAMOWE PROWADZONE W PRZEDSZKOLU OPARTE SĄ NA NASTĘPUJĄCYCH METODACH:

 • Pedagogika zabawy,
 • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz,
 • Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbone,
 • Dziecięca matematyka E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska,
 • Metody twórcze: Carla Orffa, Rudolfa Labana, Batii Strauss.